§1. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu "ObrazyDeco.pl" jest Firma Netspectrum Wojciech Wyszkowski (zwana dalej Sklepem), mieszcząca się pod adresem:

ul. Pileckiego 9/4
15-687 Białystok

NIP: 5422103564
REGON: 050699225

 

§2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz internetu.
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta poprawnego adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto Sklepu (dot. zamówień płatnych przelewem), w momencie wysłania płatności za pośrednictwem serwisu DOTPAY, lub w sytuacji wyboru płatności "za pobraniem".
 6. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia jeśli wpłata nie nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w zamówieniu.
 8. Koszty wynikłe z podania błędnych danych adresowych ponosi Klient.
 9. Koszt wysyłki jest stały niezależny od ilości zakupionych produktów i wynosi 19,00 przy płatności z góry zł lub 29,00 zł w przypadku płatności za pobraniem.

§3. Czas dostawy

 1. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do momentu przekazania paczki Kurierowi.
 2. Czas jest podawany w dniach roboczych.

§4. Płatności

 1. Ceny wszystkie produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich wraz z podatkiem VAT.
 2. Za zamówione produkty Klient płaci przelewem z góry lub karta kredytową.
 3. Dane dotyczące karty kredytowej są szyfrowane protokołem SSL i odczytywane bezpośrednio tylko przez operatora kart kredytowych.
 4. Koszty dostawy są uwzględnione na rachunku w cenach towarów.
 5. Sklep wystawia faktury VAT.

§5. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
 2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu stacjonarnego:

  BajeczneObrazy.pl
  ul. Wyszyńskiego 2 lok. 86
  15-888 Białystok

 3. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe, różnice między kolorem widzianym na ekranie a rzeczywistym kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy do reklamacji.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
 6. Po uznaniu reklamacji Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwróci wszystkie koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu przez Klienta.
 8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt nosi znamiona uszkodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem.
 9. Przesyłki zgłoszone przez Klienta jako nieotrzymane na czas, będą reklamowane przez Sklep bezpośrednio u firmy kurierskiej.
 10. Zwroty pieniędzy dla Klientów będą wykonywane na konto bankowe w ciągu 7 dni.

 

§6. Zwroty

 1. Towary kupione w Sklepie Klient może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrot należy dokonać na adres Sklepu:

  BajeczneObrazy.pl
  ul. Wyszyńskiego 2 lok. 86
  15-888 Białystok

 3. Zwracane produkty nie mogą być zniszczone oraz nosić śladów używania.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy załączyć rachunek otrzymany wraz z produktem z dopisanym numerem konta bankowego, na który Sklep ma dokonać zwrotu pieniędzy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 6. Zgodnie z Art. 10, ustęp 3, pkt. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlegają produkty zakupione na zamówienie (obrazy na płótnie).

 

§7. Prywatność

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ObrazyDeco.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.